ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการรักษาดินแดน จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

       ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายอุทัย ศรีเทพ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการรักษาดินแดน จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 15 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM