คณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารของ ชสอ.

          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 7 คน เข้าพบเพื่อหารือและทบทวนภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี 2559 (2016 Thailand’s Article IV Consultation) เพื่อที่ IMF จะนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ไทยและ ชสอ. ในด้านการพัฒนาตลาดการเงินและการคาดการณ์ในเรื่องเงินฝาก การเจริญเติบโตของสินเชื่อ เงินกู้ยืม NPLs และอื่นๆ รวมถึงขอบข่ายการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ตลอดจนผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจไทยต่อ ชสอ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สำนักงาน ชสอ. 
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM