ชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกและภาคกลาง วันที่ 5 มีนาคม 2559 โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

         ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “ชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกและภาคกลาง” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงาน ชสอ. โดยมี พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ ประธานคณะเชื่อมโยงเครือข่ายฯ กล่าวารายงาน นายณฐกร แก้วดี ประธานชมรมฯภาคตะวันออก และนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานชมรมฯภาคกลาง กล่าวต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนชมรมละ 200,000 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2559 โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกและภาคกลาง
วันที่เขียนข่าว : 07 มี.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM