ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558

              ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดให้มีเวทีการนำเสนอและคัดเลือก "ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558" โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2558 จากชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค 8 ชมรม จำนวน 8 สหกรณ์ และจำนวน 8 ผลงานนวัตกรรม มานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรวคุณวุฒิด้านสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพิจารณาคัดเลือก 
       บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
 
วันที่เขียนข่าว : 29 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM