พิธีเปิดการนำเสนอและคัดเลือก "ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558" ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

       ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอและคัดเลือก "ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558" โดย ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 8 ชมรม เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกส่งผลงานนวัตกรรมเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 280 คน
วันที่เขียนข่าว : 29 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM