ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนพูดคุย แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59

       เวลา 13.30 น. นายณฐกร แก้วดี พร้อมด้วย นายสมยศ เสาวคนธ์ กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนพูดคุย แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด สหกรณ์ขนาดเล็กที่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยปัจจุบันมีสมาชิก 268 คน สินทรัพย์รวม 421 ล้านบาท
    เวลา 15.00 น. ได้เข้าเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด สหกรณ์ขนาดเล็ก มีเจ้าที่ดำเนินงานเพียง 2 ท่าน แต่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 23 ปี ตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันมีสมาชิก 335 คน
      เวลา 16.00 น. ได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2541 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,000 คน สินทรัพย์รวม 174 ล้านบาท การดำเนินงานจะเน้นให้บริการเงินกู้เป็นสวัสดิการช่วยเหลือให้อนาคตแก่นักเรียนในศูนย์ฝึกอบรมฯ
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM