ชสอ.ร่วมแสดงความยินดีแก่ 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59

           ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น ที่เข้ารับโล่เกียรติคุณในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย โดยมีนายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมการดำเนินการ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ที่ปรึกษา นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM