ชสอ.เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก เมื่อวันที่่ 13 กุมถาพันธ์ 2559

          ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเรื่อง"บริหารสหกรณ์อย่างไรได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เสี่ยง พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโนบาย ชสอ.กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก"และมอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาจำนวนเงิน 200,000 บาท ณ บูรพา บีช รีสอร์ท แหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีผู้เข้าสัมมนาประมาณ 80 กว่าคน
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM