ชสอ.เข้าพบโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ในรัฐธรรมนูญใหม่

       ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมการดำเนินการ ชสอ. ยื่นหนังสือต่อ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง เพื่อให้บรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ในรัฐธรรมนูญใหม่ หมวดหน้าที่ของรัฐ "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้แก่ระบบสหกรณ์" พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM