ชสอ.จัดสัมมนา เรื่อง "การใช้สิทธิทางกฏหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "การใช้สิทธิทางกฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์" โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา 141 คน จาก 41 สหกรณ์ ได้รับความรู้เรื่องการจัดทำหนังสือเงินกู้,ค้ำประกัน การดำเนินคดี หลังศาลมีคำพิพากษาการขอชำระหนี้ในคดีล้มละลายจากวิทยากร ผู้มากด้วยประสบการณ์นายประดิษฐ์ หัสดี และนายปราโมทย์ สรวมนาม พร้อมทั้งได้รับฟังประสบการณ์ตรงและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เข้าสัมมนา ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM