ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2559
[เอกสารแนบ]
          ด้วย ชสอ. ประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน  อัตรา ดังนี้ 
 
          1. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Web Programmer)                 1 อัตรา
          2. เจ้าหน้าที่การลงทุน (Investment Officer)                         1 อัตรา
 
 
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล สำนักผู้บริหาร สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  เลขที่ 199 หมู่ 2 ตำบลบางสีทอง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204 205  206  224 และ 225 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
 
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  (ตั้งแต่ เวลา 09.00 –15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) 
 
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM