รายชื่อ 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
[เอกสารแนบ]
      เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย และได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมฉลองในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกำหนดให้มีกรคัดเลือก 100 สหกรณ์ และ 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องในความสำเร็จของสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นต้นแบบการพัฒนาของสหกรณ์อื่นๆ ต่อไป
       ในการนี้ สันนิบาตแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศ รายชื่อ 100 สหกรณ์ดีเด่น และ 100 นักสหกรณ์ดีเด่น รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
 
 
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.พ. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM