ชสอ. บินลัดฟ้ามาสัมมนาและทัศนศึกษาที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2559
          ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยนายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และนายชุมพล คำปา รองประธานกรรมการ คนที่ 3 พาสหกรณ์สมาชิกผู้ลงทุนกับ ชสอ. บินลัดฟ้ามาสัมมนาและทัศนศึกษาที่ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2559
 
 
วันที่เขียนข่าว : 27 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM