ชสอ.เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

           ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
        สอ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จก. เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศ ที่เป็นเลิศด้านการบริหาร จัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและสังคมที่เป็นสุข ผ่านการประเมินการบริหารจัดการระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2558 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,304 คน ทุนเรือนหุ้น 296.45 ล้านบาท เงินรับฝาก 710.07 ล้านบาท ทุนสำรอง 23.41 ล้านบาท ทุนดำเนินงาน 1,070.73 ล้านบาท กำไรสุทธิ 35.64 ล้านบาท
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM