ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

        ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
     สอ. ตำรวจเชียงใหม่ จก. จดทะเบียนเมื่อ 26 พ.ย. 2519 มุ่งให้บริการสมาชิกด้วยความรวดเร็ว ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน มีสมาชิก 5,039 คน กำไรสุทธิ 407 ล้านบาท
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM