ชสอ.เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

       ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
      สอ. ครูลำพูน จก. จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2510 มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ซื่อตรง มั่นคง เน้นให้สมาชิกมีสวัสดิการและได้รับบริการที่ดีอย่างทั่วถึง ผลกำไรเป็นของสมาชิก
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM