ชสอ.เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

       ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
      สอ. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จก. จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 มุ่งบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท เจริญเติบโตอย่างมั่นคง จนปัจจุบันมีสมาชิก 1,663 คน ทุนดำเนินการ 116,797,634.82 บาท กำไรสุทธิ 2,486,972.90 บาท
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM