พิธีเปิดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559

      ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ นโยบายการบริหารงาน ชสอ. โดยมี พลตรีวัชระ นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ชสอ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ สอ. ครูเชียงใหม่ จก. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สอ. ครูเชียงใหม่ จก. 
     ทั้งนี้ ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนาขึ้นเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือได้รับทราบภารกิจของ ชสอ. ด้านต่างๆในการพัฒนาสหกรณ์ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์สมาชิก และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพอันดีร่วมกัน
วันที่เขียนข่าว : 23 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM