สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
[เอกสารแนบ]
          ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด มีความประสงค์ระบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ    1  อัตรา
2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/สารสนเทศ    1  อัตรา
 
กำหนดวันรับสมัคร
            ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ทุกวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ที่ทำการสหกรณ์อมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด และเว็บไซต์ www.prdsc.com
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0 2618 2323 ต่อ 1016-1019 โทรสาร 0 2618 7055
วันที่เขียนข่าว : 19 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM