ชสอ. ประกาศเงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน
[เอกสารแนบ]
          เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนด้านการเงิน ที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารให้แก่สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์ทั่วไป ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ หรือ ติดต่อ แผนกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ
โทร 0 2496 1199 ต่อ 126-127, 109-110
วันที่เขียนข่าว : 13 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM