โครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรัทธาต่อบริการสินเชื่อของ ชสอ.ปี 2558
[เอกสารแนบ]
                ชสอ. ได้จัดโครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรัทธาต่อบริการสินเชื่อของ ชสอ. ประจำปีบัญชี 2558  โดยมอบของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อต่อเนื่อง 5 ปีบัญชีของ ชสอ. (ปีบัญชี 2553 – 2557) ทุกสหกรณ์ รวม 183 สหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อแทนคำขอบคุณ ชสอ. จึงขอมอบเตาไมโครเวฟ  SHARP รุ่น R-742P ขนาดความจุ 25 ลิตร ให้แก่สหกรณ์ๆ ละ 1 เครื่อง ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเครื่องละ 3,295.60 บาท สำหรับกำหนดการส่งมอบ ชสอ. กำหนดส่งมอบให้ทุกสหกรณ์ภายในเดือนมีนาคม 2559 รายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับเตาไมโครเวฟ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
วันที่เขียนข่าว : 13 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM