รับเงินกู้ ชสอ.แลกขอที่ระลึกฟรี!!
[เอกสารแนบ]

หมายเหตุ 
1. ยอดรับเงินกู้สะสมสามารถนำมาเลือกรับของที่ระลึกแบบคละชนิดได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ เศษของยอดรับเงินกู้สะสมที่ไม่เต็ม จำนวน  5 ล้านบาทไม่สามารถแลกรับของที่ระลึกได้
2. สงวนสิทธิ์ในการแลกรับของที่ระลึกตามตารางที่ ชสอ.กำหนดเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สหกรณ์อื่นหรือทอนเป็นเงินสดได้
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :ฝ่ายสินเชื่อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทร. 02 496 1199  ต่อ 212 – 216, 223 และ 227 แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188
วันที่เขียนข่าว : 11 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM