ชสอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามแนบท้ายประกาศ
 
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204 205  206  224 และ 225
วันที่เขียนข่าว : 08 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM