ชสอ. ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี 2558

           ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี 2558 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนนทบุรี เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  พร้อมมอบน้ำดื่ม ชสอ. จำนวน 1,200 ขวด สำหรับแจกจายใหกับประชาชนและผูเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดงานเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 28 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM