พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 4 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

      นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานต่อ พลเอก ปัฐมะงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมจำนวน 40 คน จาก 35 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM