ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกร่วมส่งภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

         ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกร่วมส่งภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมพร้อมรายละเอียดกิจกรรมมาได้ ที่  
E-mail: prfsct@gmail.com
- Fanpage ชสอ.: https://www.facebook.com/fsct.thailand
- Facebook ชสอ.: https://www.facebook.com/fsctnews 
วันที่เขียนข่าว : 18 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM