ชสอ.ร่วมทัศนศึกษาดูงานขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด ระหว่างวันที่ 16 - 21 ธ.ค.58

          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ และฝ่ายจัดการ นำโดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ร่วมทัศนศึกษาดูงานขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด ระหว่างวันที่ 16 - 21 ธ.ค.58 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันระหว่างทริป
วันที่เขียนข่าว : 17 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM