ชสอ.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
  ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของตลาดเงินและสถานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) รวมทั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยจ่ายของสหกรณ์ที่กู้เงินจาก ชสอ.
     จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226 
วันที่เขียนข่าว : 08 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM