ชสอ. สานสัมพันธ์แดนอีสาน จัดสัมมนาพบสหกรณ์สมาชิก
[เอกสารแนบ]
          ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.”และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานจำนวน 200,000 บาทให้กับชมรมฯ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 โดยมี นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินงานและกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ ชสอ. กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และนายเสกสรร โสภารัตน์ กรรมการดำเนินงานชสอ. และประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน โดยมีผุ้เข้าร่วมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 120 คน จาก 55 สหกรณ์
           ดร. เฉลิมพล กล่าวว่า ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบภารกิจแนวทางการบริหารงานและนโยบายของ ชสอ. ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน มุ่งพัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์และพัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
         ช่วงบ่ายของวันที่ 27 พฤศจิกายน เป็นการเปิดเวทีสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่ง ชสอ. เปิดเวทีนำเสนอภารกิจความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานที่ผ่าน ๆ ในด้านต่าง ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ช่วยกันตอบทุกประเด็นข้อสงสัย และมีการจับรางวัลมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ร่วมถามคำถามในครั้งนี้ด้วย จากนั้นภาคค่ำเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ โดย ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกได้ร่วมรับประทานอาหารและร้องเพลงกันอย่างเป็นกันเอง
          ช่วงเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน เป็นการเสวนา “การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภาคปฏิบัติ”โดย นายวิเชียร ชุบไธสง วิทยากรจากสภาทนายความและคณะกรรมาธิการวิสามัญต่าง พรบ.การทวงถามหนี้ นำเสนอการดำเนินงานของ ชสอ. ในเรื่องดังกล่าว กับสมาชิก โดย       ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และสรุปแนวทางการทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดยนายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ และนายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. จากนั้นเป็นการเปิดเวทีซัก-ถาม โดยมี นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ
วันที่เขียนข่าว : 02 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM