ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

        ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ ประธานกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (รม.) นายวินัย ทองทิพย์ ร.ต.ต.จรัส แสงวรรณลอย นายณฐกร แก้วดี คณะกรรมการ รม. และฝ่ายจัดการนำโดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ ชสอ. วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงาน ชสอ.
        และตามที่ทาง ชสอ. และ KFCC ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ระหว่างประเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามข้อตกลงสัญญาทวิภาคี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 ป้จจุบันโครงการดำเนินมาเป็นปีที่ 22 นับเป็นเกียรติที่คณะผู้นำสหกรณ์ของ KFCC มาศึกษาดูงาน ณ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งส่งเสริมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM