ชสอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
[เอกสารแนบ]
         ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ชสอ. จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ
 
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM