ประมวลภาพงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน (ผ้าไตร) พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดวรจันทร์ จ.สุพรรรณบุรี เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558

         ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน (ผ้าไตร) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญมาทอดถวาย ณ วัดวรจันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 และเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน (ผ้าไตร) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
 
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM