ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
[เอกสารแนบ]
          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที ต่อพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท เข้าร่วมปั่นจักรยานและช่วยเหลือสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานในแต่ละจังหวัด 
 
          ทั้งนี้ ขอให้สหกรณ์จัดทำป้ายไวนิลตามรูปแบบสิ่งที่แนบมาด้วยและบันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมส่งมายัง ชสอ. เพื่อเผยแพร่ส้รางภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ต่อไปด้วย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 331, 319 - 321
วันที่เขียนข่าว : 06 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM