ชสอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ณ ห้องประชุม3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 05 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM