ชสอ. เข้าพบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เพื่อเชิญชวนร่วมรณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกนำเงินมาฝากปราศจากความเสี่ยง เงินอยู่ในระบบที่มีความเชื่อมั่น เชื่อถือได้อย่าง ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าพบ สอ.วังเดิม จก โดยมี พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน รองประธาน และคณะ ให้การต้อนรับ โดย ชสอ.ได้ชี้แจงถึงนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่มีความเข้มแข็ง และการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารงาน โดยเชิญชวนร่วมรณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกนำเงินมาฝากปราศจากความเสี่ยง เงินอยู่ในระบบที่มีความเชื่อมั่น เชื่อถือได้อย่าง ชสอ. เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา
วันที่เขียนข่าว : 05 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM