ประมวลภาพกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 31 ต.ค. 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี
          สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานวันออมแห่งชาติต่อนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์วันออม ซึ่งจะตั้งริ้วขบวนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไปสิ้นสุดที่ศาลาทุ่งศรีเมือง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร โดยมีสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ นักเรียน เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน พร้อมกันนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีที่เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ออมความดี ที่มียอดเงินออมสูงสุด 20 อันดับแรกด้วย
 
          กิจกรรมภาคบ่าย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานต่อ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 และมอบเข็มที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออม และส่งเสริมคุณธรรม "สามัคคี" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
 
         กิจกรรมงานเลี้งสังสรรค์ในภาคค่ำ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานต่อ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมทั้งเลือกคำคุณธรรมสำหรับปี 2559 ได้แก่คำว่า "ขยัน" 
จากนั้นเป็นพิธีส่งมอบธงวันออมแห่งชาติให้กับเจ้าภาพปีต่อไป ซึ่งได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ลานสังคีต หนองประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
 
 
วันที่เขียนข่าว : 03 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM