โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดทำโครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่สำหรับสหกรณ์สมาชิกที่ปิดบัญชีภายใน 31 ธันวาคม 2558 ให้มีการจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใช้ในการประชุมใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกที่ปิดบัญชีภายใน 31 ธันวาคม 2559 ได้มีระยะเวลาเตรียมการล่วงหน้า ชสอ. จึงจัดให้มีโครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่สำหรับสหกรณ์สมาชิกที่ปิดบัญชีภายใน 31 ธันวาคม 2559 ขึ้น
 
    จึงขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่สนใจพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถดูรายละเอียด ได้จากเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226
แฟกซ์ 0 2496 1177, 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 02 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM