ชสอ. เข้าหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย ชสอ. จะสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อาคารนี้เป็นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 27 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM