ชสอ. ร่วมบันทึกวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2558

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมบันทึกวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2558...แล้วพบกันที่จังหวัดอุดรธานี
วันที่เขียนข่าว : 27 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM