“การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2558
[เอกสารแนบ]
          ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ริเริ่มการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลในวงการสหกรณ์ให้เป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ โดยผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาตินั้น ต้องคุณสมบัติต่างๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ ชสอ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 314
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM