ท่านผู้ว่าราชการจัวหวัดอุดรธานี ให้เกียรติประชาสัมพันธ์งานวันออมแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมการดำเนินการ เข้าพบ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เพื่อเชิญเข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 และบันทึกวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่เขียนข่าว : 20 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM