ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมการดำเนินการ ชสอ. และนายนิรันดร์ ยานิพันธ์ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนและหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา
วันที่เขียนข่าว : 19 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM