ชสอ. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และในฐานะประธานกรรมการ ACCU พร้อมด้วยนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เป็นตัวแทนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแดจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแก่ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของเกาหลี ซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 1960 ปัจจุบันมีสมาชิก 5.72 ล้านคน สินทรัพย์รวม 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
วันที่เขียนข่าว : 13 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM