ชสอ. นำคณะผู้นำสหกรณ์ไทย 20 คน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ และนายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. นำคณะผู้นำสหกรณ์ไทย 20 คน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนเมืองปูซาน วันที่ 12 ตุลาคม2558 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่เขียนข่าว : 13 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM