ชสอ. มอบเงินสนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1

          ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ    ร่วมงานและมอบเงินสนับสนุน 200,000.- บาท  ให้กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์สุรินทร์  สูอำพัน  ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  รับมอบ ณ โรงแรมซันธารา  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2558  การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นางสาวอริยา  ติรณะประกิจ  ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยบีเอ็มเอ  จำกัด  และนายวินัย  นิยโมสถ  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมเสวนา เรื่อง เงินเหลือหรือเงินขาดอย่าประมาทควรลงทุนทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้ความรู้ และตระหนักถึงการออมเงินเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มั่งคั่งทางการเงิน  นอกจากนี้ ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก”  ทำให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเข้าใจนโยบายและการดำเนินการของ ชสอ. ยิ่งขึ้น  เช่น การจัดหาเงินทุนให้เพียงพอกับความต้องการ  การให้บริการสินเชื่อแก่สหกรณ์สมาชิก  การบริหารความเสี่ยง  การจัดทำระบบคุ้มครองเงินฝาก  การจัดวันออมแห่งชาติ  การให้ Trist  จัดอันดับความน่าเชื่อถือ  และการจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปให้สหกรณ์สมาชิกใช้ทั่วประเทศ เป็นต้น ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์  เริ่มจากงานมุทิตาจิต      ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ ชสอ.  และ นายแพทย์พจน์  ธรคุปต์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จำกัด  ที่เกษียณอายุการทำงาน  พร้อมทั้งได้สัมผัสและสนุนสนานร่วมกันระหว่างสหกรณ์  นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังได้จัดพาสมาชิกทัวร์วัดโสธรวรา-รามวรวิหาร  งานนี้ได้สัมผัสรอยยิ้ม  อิ่มความสุข  อิ่มบุญ  กันทั่วหน้าจากผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน  ชสอ. ขอเป็นกำลังให้ผู้จัดทุกท่านดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆ มอบแก่สมาชิกต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสาร สัมมนา >> 
วันที่เขียนข่าว : 06 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM