ชสอ. มอบเงินสนับสนุนชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานและการพัฒนาสหกรณ์ของ ชสอ.

            ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการใหญ่  และรองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมงานและมอบเงินสนับสนุน 20,000.- บาท  ให้กับชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีนายประดิษฐ พลหงส์  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด  ประธานกรรมการและกรรมการ ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รับมอบ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่ 25 – 27  กันยายน 2558 ที่ผ่านมาทั้งนี้ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์   ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานในพิธีเปิด ได้ร่วมบรรยายพิเศษ   เรื่อง ทิศทางการบริหารงานและการพัฒนาสหกรณ์ของ ชสอ. และมีการสัมมนาปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์  โดยมีการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น  การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน  พระราชบัญญัติการทวงหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  การบังคับจำนอง  และโครงการแก้ปัญหาหนี้สิ้นคงค้าง โดยธนาคารออมสิน   ทำให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้และสามารถนำปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกรณ์เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  พร้อมขอแสดงความยินดีคุณศิริวรรณ  ปัญญาธรรม  ผู้จัดการ  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด  รับตำแหน่งประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  คนใหม่  ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์การแต่งการชุดประจำภาคของสหกรณ์    เริ่มจากงานมุทิตาจิตผู้จัดการสหกรณ์ที่เกษียณอายุการทำงาน  พร้อมทั้งได้สัมผัสและสนุนสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์  ทำให้ผู้เข้าร่วมงานประทับใจและมีความสุขทุกท่าน
 
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เขียนข่าว : 01 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM