คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM