"Asian Credit Union Forum 2015" การชุมนุมสัมมนานานาชาติของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย

      ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(FSCT) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) ร่วมเปิดการชุมนุมสัมมนานานาชาติของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้หัวข้อเรื่อง การนำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อบูรณาการเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต (Leading & Managing Change for the Integration of Credit Union Networks) โดยมี นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเอื้อม จันทร์สุขโข ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (CULT) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวเลนนี่ วี ซานโลเกว์ ผู้อำนวยการ ACCU ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์นานาชาติเข้าร่วมกว่า 700 คน จาก 39 ประเทศ
ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า การสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียครั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย (CULT) และสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเสริมสร้างให้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเซีย ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกสหกรณ์ในภูมิภาค โดยปัจจุบันมีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศในทวีปเอเซียเป็นสมาชิก 26 ประเทศจาก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย เอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซียใต้  นับว่าเป็นเวทีสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิก ACCU ที่จะได้หารือธุรกิจสหกรณ์และงานพัฒนาอื่นๆเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะเปิดกว้างทางวิชาการให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างสรรค์งานใหม่ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
และภายในค่ำวันเดียวกัน ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ACCU จัดงานเลี้ยง Thailand night ภายใต้ธีม "งานวัด" เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณีแบบไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ACCU กล่าวปิดการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Asian credit Union Forum 2015 พร้อมทั้งร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ International Night เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ดร.เฉลิมพล ดุลยสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (FSCT )ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการของ ACCU ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (Annual General Meetinf 2015)  พร้อมด้วยนางสาวเลนนี่ วี ซานโลเกว์ ผู้อำนวยการ ACCU โดยมีคณะกรรมการจาก 38 ประเทศเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท
 
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM