ชสอ. ร่วมสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ประจำ ชสอ. ในโอกาสทำบุญครบรอบ 43 ปี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ประจำ ชสอ. ในโอกาสทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง ชสอ. (1 กันยายน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM