ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมโครงการ Kaizen เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการ บริหารจัดการ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมโครงการ Kaizen เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการ บริหารจัดการ และบรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายการบริหาร ชสอ. จัดโดยชมรมฯ ภาคใต้ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท
วันที่เขียนข่าว : 28 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM